Jo, Liberalerna, vårt Bollnäs kan bättre

Fredrik Palmborn Olofsson (S) svarar på insändaren Socialdemokraterna kan inte bättre, Ljusnan 15 augusti. Det märks att det är en rykande het valrörelse igång. Speciellt då rena desinformationskampanjer och valfläsk…

Läs mer

Insändare: Utbildning för barnens skull

Snart startar skolan igen efter sommaruppehållet. Vi socialdemokrater i Bollnäs fortsätter med politiska åtgärder för höjda kunskapsresultat i hela vår kommun.Vår utgångspunkt är att skolans drivkraft ska vara att förmedla…

Läs mer

Ministerbesök i Bollnäs!

Tisdag 9 augusti var Socialdemokraterna i Bollnäs värdar för ministerbesök! Justitieminister Morgan Johansson gjorde oss sällskap på flera besök av verksamheter, samtal och dörrknackning. Temat var trygghet och förebyggande insatser…

Läs mer

Insändare: Trygga barn blir trygga vuxna

Vi vill att barnen i Bollnäs ska växa upp till trygga vuxna. Då måste vi fånga upp de barn som lever i otrygghet. Att barnen fångas upp i tid och…

Läs mer

Insändare: Ett allvarligt samtal, oss män emellan för kvinnors hälsa

Hej broder. Det är dags att se sanningen i vitögat och kollektivt sätta ner foten för mäns våld i nära relationer och i samhället i stort, oss män emellan. Självklart…

Läs mer

Insändare: Föreningslivet, en del av den socialdemokratiska välfärden

Läser i Ljusnan om trängsel och tidsbrist bland många av våra föreningar. Föreningar tvingas tacka nej till deltagare för att det saknas ledare.Det här är inte bra. Det är ett…

Läs mer

Insändare: Fokus på äldres omsorg i pandemins skugga

Det är för tidigt att tala om post-pandemi. Har inget förändrats av Covid?Jo, visst har mångas ögon riktats mot äldreomsorgens förutsättningar men framförallt mot äldres mående, ensamhet, trygghet och tillgängligheten…

Läs mer

Insändare: Bostad – en social rättighet

För oss socialdemokrater är bostad en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Vi vill att hemmet ska vara den trygga punkten i varje människas liv. En bostad…

Läs mer

Inspirerande dagar i Almedalen!

Almedalen har bjudit seminarium och tal kring många spännande områden: 🌹Hur skapar vi god samhällsvård? Med fokus på de mest utsatta och tidiga insatser i förskolan. Med Mats Wiking, Riksdagsledamot,…

Läs mer

Gökotta 26 maj på Bolleberget

Läs mer
facebook Twitter Email