Medlemsmöte

Läs mer

Medlemsmöte Bollnäs arbetarekommun 24/8

Kl 18.30 Bollnäs stadshus, Sessionssalen På agendan står budgetKaffe och smörgås serveras

Läs mer

Medlemsmöte

Styrelsen för Bollnäs Rengsjös socialdemokrater bjuder in alla medlemmar till medlemsmöte.
Läs mer

Gökotta 21 maj

Läs mer

1:a Maj 2020

Läs mer

Årsmöte Bollnäs Arbetarekommunen

Läs mer

Nolltolerans mot våld.

Vi vill leva som trygga, delaktiga, jämlika och jämställda invånare såväl i vår vardag som i samhällslivet. Vi kräver nolltolerans mot våld i alla samhällssektorer och det gäller alla former av våld; ekonomiskt, fysiskt, sexuellt, psykiskt och digitalt. Vi utgår från vetskapen om att barns trygga uppväxtvillkor och jämställdhet hänger ihop. Kvinnors trygghet och mäns…

Läs mer

Årsmöte Bollnäs Rengsjö S-förening

Tisdag 18 februari 2020, kl. 18.30 Hembygdsgården Kämpens i Bollnäs

Alla medlemmar kallas till Årsmöte På dagordningen stårSedvanliga årsmöteshandlingar Riksdagsledamot Patrik Lundqvist gästar oss Vi bjuder på smörgåstårta och gofika. Välkomna!

Läs mer

Medlemsutbildning steg 1 & 2

Det här är till Dig som är medlem i Socialdemokraterna i Bollnäs

Medlemsutbildning steg 1 och 2 genomförs 7-8 mars 2020 på Bollnäs Folkhögskola. Ämnen är Socialdemokraternas historia och ideologi samt organisation. Bollnäs Arbetarekommun betalar avgiften och du anmäler dig senast 4 februari 2020. Maila din anmälan till eapia@hotmail.com eller skicka via sms, tack! Erika Engberg studieorganisatörSocialdemokraterna i Bollnäs073-0587571

Läs mer

18/11 Medlemsmöte och Pensionsmyndigheten informerar.

Bollnäs-Rengsjö socialdemokratiska förening inbjuder till Medlemsmöte

med bl a nomineringar till fyllnadsval kl 17.30-18.30Föreningsalliansens lokal på Fabriksgatan 10, på baksidan av Ica kvantum. Efter medlemsmötet: ca 18.30-20.00 Pensionsmyndigheten att informerar om en pension att leva på. Alla socialdemokrater är välkomna!

Läs mer
facebook Twitter Email