Debattinlägg – Regeringens budget

Arbetet för trygghet och säkerhet är grundläggande i ett demokratiskt land, och därför är det bra att det i regeringens förslag till vårändringsbudget finns satsningar för att stärka detta arbete….

Läs mer

Årsmötesreferat socialdemokraterna i Bollnäs

Den 22 mars genomförde Bollnäs Arbetarekommun sitt 112:e årsmöte, på Föreningshuset Hofvet i Vallsta. Ordförande Kristoffer Lindberg hälsade ett 35-tal medelmmar välkomna. Inbjuden var regionstyrelseordföranden Eva Lindberg som valdes till mötesordförande, och som…

Läs mer

Landsbygdsministern på öppet möte i Bollnäs

Sven-Erik Bucht i panelsamtal om landsbyggdens utmaningar och möjligheter.   Socialdemokraterna i Bollnäs bjuder in till öppet panelsamtal kring Gävleborg län och hur vi investerar för framtiden. Samtalet leds av…

Läs mer

Lahenkorva: Varför är ni rädda för framtiden?

Svar till Alf Molin, Bollnäspartiet, insändare i tidningen Ljusnan 2016-04-07. Allt vi gör lokalt påverkar den globala miljön. Att ställa om hela vårt energisystem är nödvändigt om vi ska kunna…

Läs mer

Ny ordförande för S i Gävleborg

Riksdagsledamot Åsa Lindestam från Söderhamn, tidigare distriktsordförande för s-kvinnor i Gävleborg, valdes i lördags till ny ordförande för Socialdemokraterna i Gävleborg efter Yoomi Renström, Alfta. Valet skedde vid socialdemokraterna i Gävleborgs distriktskongress i…

Läs mer
facebook Twitter Email