Debattinlägg – Regeringens budget

Arbetet för trygghet och säkerhet är grundläggande i ett demokratiskt land, och därför är det bra att det i regeringens förslag till vårändringsbudget finns satsningar för att stärka detta arbete. I budgeten avsätts ekonomiska medel till satsningar för både förebyggande arbete och för hantering av uppkomna situationer, skriver Elin Lundgren, S.

En viktig del är resurser till arbetet med utökad bevakning på asylboenden. Det är självklart att människor som flytt till Sverige från en livshotande situation ska kunna trygghet i vårt land.

De attentat riktade mot boenden som vi sett förekomma är inte acceptabla. Regeringen föreslår att Migrationsverket får 150 miljoner för att kunna stärka säkerheten för de boende. Hot och attentat utifrån måste avvärjas. Trängda situationer kan uppkomma när människor lever under pressade förhållanden och även dessa kan förebyggas.

Säkerhetspolisen har en utmaning utifrån det förhöjda terrorhotet. Regeringen har redan tidigare ökat resurserna för Säkerhetspolisen och nu föreslås att dessa utökas med ytterligare 10 miljoner.

Socialdemokraterna Gävleborgs foto.

2016 inledde polisen arbetet med särskilt prioriterade områden. Det är helt rätt och ökar också polisens arbetsbelastning. Därför föreslås nu extra resurser till områdespoliser, som kan finnas närmare medborgarna.

Flyktingsituationen har också ställt höga krav på polisen och vi behöver säkerställa att det ordinarie polisarbetet inte försvagas när nya arbetsuppgifter tillkommer. Det gör att regeringen föreslår att skjuta till 283 miljoner kronor för innevarande budgetår, 2016.

Ett ytterligare område där extra insatser behövs är arbetet mot hatbrott, det vill säga brott som görs med till exempel främlingsfientliga, homofobiska eller antireligiösa motiv.

Alla människor ska kunna känna sig trygga i Sverige. Regeringen föreslår också satsningar på att stärka arbetet mot rasism och främlingsfientlighet, för att värna ett öppet och demokratiskt samhälle. Något av det viktigaste vi har att tillsammans så vakt om.

Elin Lundgren, S

riksdagsledamot från Gävleborg i justitieutskottet

facebook Twitter Email