Julia Bolin

Hej!

Jag heter Julia Bolin och jag är vald till ledamot i Kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026.

Ålder: 22 år

Sysselsättning: Kriminologstudent

Jag brinner för: Alla barns rätt till en trygg uppväxt. Trygga barn ger trygga vuxna vilket är grunden för ett välfungerande samhälle. 

Övriga uppdrag:

Ledamot i Teknik- och fritidsnämnden.

Vice ordförande i Bollnäs Socialdemokratiska Arbetarekommun

facebook Twitter Email