Ann-Sofie Johansson

Hej!

Jag heter Ann-Sofie Johansson och jag vald till ledamot i Kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026.

Ålder: 47

Sysselsättning: Förtroendevald sektionsföreträdare på Kommunal Mitt. Undersköterska.

Jag brinner för: en bättre välfärd med bättre arbetsmiljö och trygga anställningar. 

Övriga uppdrag:

Ledamot i Bollnäs Bostäder AB

Facklig ledare i Bollnäs Socialdemokratiska Arbetarekommun

Ordförande i Bollnäs- Rengsjö Socialdemokratiska förening

facebook Twitter Email