Teknik- och fritidsnämnden

Socialdemokraterna i Bollnäs representanter i Teknik- och fritidsnämnden:

Fredrik Skoglund (S) Ordförande

Julia Bohlin (S)

Örjan Larsson (S)

Personlig presentation Ordförande Fredrik Skoglund

Mitt namn är Fredrik Skoglund, född 1976, bor med fru och 2 barn i Lotan, Kilafors.

Jag jobbar till vardags som brevbärare. Fritiden cirkulerar kring musik och familj. Har även en oförsvarlig mängd med skiftnycklar till min hustrus stora glädje. Matlagning är också en syssla jag uppskattar.

Jag engagerade mig i Socialdemokraterna efter valet 2006 som medlem Hanebo-Segersta Socialdemokratiska förening. Jag är idag Ordförande i miljö- och byggnämnden och ledamot i Kommunstyrelsen och Socialnämnden. 


Den viktigaste politiska fråga för mig är hur vi vill lämna över vårt samhälle  till nästa generation i ett socialt och ekologiskt perspektiv.

Övriga uppdrag:

Ledamot i Kommunstyrelsen

Ledamot i Företagshälsovårdsnämnden

Ordförande i Anna Nordlander-Palmérs donationsstiftelse

Ordförande i Syskonen Nordlanders donationsstiftelse

God man i frågor om tätortsförhållanden

God man i frågor om jordbruks- eller skogsbruksförhållanden

facebook Twitter Email