Kommunstyrelsen

Socialdemokraternas representanter i Kommunstyrelsen

Abdullahi Cadaani (S) Ordförande, Kommunalråd

Erika Engberg (S)

Fredrik Skoglund (S)

Ann-Katrin Samuelsson (S)

Marzavan Arafat (S)

Ersättare

Lena Sundh Berglund (S)

Fredrik Palmborn Olofsson (S)

Birgitta Andersson (S)

Nuri Hajo (S)

Mona Thoresson (S)

Personlig presentation Kommunalråd Abdullahi Cadaani:

Jag heter Abdullahi Cadaani, jag kallas för Abbe. Jag bor i Bollnäs och kommer ursprungligen från Somalia. Där jag är född och har bott innan jag kom till Sverige för 20 år sedan.

Jag är gift och har två barn, jag är en väldigt engagerad person inom civilsamhället där jag brinner för utvecklingsfrågor som berör oss alla nationellt och internationellt.

Sedan 2005 har jag jobbat med integrationsfrågor och varit aktiv inom civilsamhället övrigt. Idag jobbar jag med ungdomar inom socialförvaltningen som Socialpedagog. Jag tycker det är viktigt som kommunpolitiker att se helheten och kunna utveckla politiska idéer och kunna se möjligheter och inte hinder. 

Vi måste tillsammans skapa det samhälle vi vill leva i där vi ger förutsättningen till alla människor som behöver utveckling för att sedan kunna bidra till välfärden. För att alla ska ta del av välfärden måste alla bidra till välfärden. Sedan 2015 har det kommit många människor till Sverige och till Bollnäs som har flytt från krig, som kan bidra mycket i det vi har gemensamt, men man måste investera i dem med rätt utbildning för att personen ska bli anställningsbar. Jag är idag Vice Ordförande för Bollnäs Energi och ledamot i Kommunfullmäktige samt Kommunstyrelsen.

Under mandatperioden kommer jag jobba för ett mer jämlikt, jämställd och hållbart Bollnäs genom:

Social hållbarhet

För oss socialdemokrater i bollnäs är balansen mellan sociala, ekonomiska och hållbarheten utveckling. 

Vi socialdemokrater i Bollnäs vill skapa ett social hållbart samhälle. Ett samhälle som klarar påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Ett Bollnäs som är jämställt och jämlikt, där människor lever ett gott liv och där lika villkor står i centrum. Genom satsningar på skola, vård och omsorg skapar vi den trygghet som behövs för att våga möta de utmaningar vi står inför.

Ekonomisk hållbarhet

Hållbara val i vardagen ska vara självklart, enkelt och ekonomiskt. Vi socialdemokrater ska se till att den infrastruktur som behövs för en cirkulär- och delningsekonomi finns på plats. Det krävs tydlig politik och modiga politiker för att fatta de beslut som krävs för att klara omställningen. I Bollnäs ska vi göra det lätt att göra rätt, oavsett om du är företagare eller arbetstagare, ung eller gammal. 

Ekologisk hållbarhet

Klimatet kan inte vänta. I Bollnäs har vi goda förutsättningarna att klara omställningen och vårda våra gemensamma naturresurser långsiktigt. Vi socialdemokrater vill att all verksamhet som sker i kommunal regi ska göra så lite klimatavtryck som möjligt och göra det möjligt för alla i Bollnäs att göra detsamma, oavsett område. 

Jag vill att att människor i Bollnäs får leva ett jämställt och jämlikt liv, ett gott liv där lika villkor står i centrum. 

facebook Twitter Email