Fredrik Skoglund

Hej!

Jag heter Fredrik Skoglund och jag är vald till ledamot i Fullmäktige under mandatperioden 2022-2026

Ålder: 46 år

Sysselsättning: Brevbärare

Jag brinner för: Att vi kan lämna över ett socialt och ekologisk hållbart samhälle till nästa generation.

Övriga uppdrag:

Ordförande i Teknik- och fritidsnämnden

Ledamot i Kommunstyrelsen

Ledamot i Företagshälsovårdsnämnden

Ordförande i Anna Nordlander-Palmérs donationsstiftelse

Ordförande i Syskonen Nordlanders donationsstiftelse

God man i frågor om tätortsförhållanden

God man i frågor om jordbruks- eller skogsbruksförhållanden

facebook Twitter Email