Riksdagsledamot

Jag heter Kristoffer Lindberg, är 30 år och kommer från Bollnäs. Sedan 2018 är jag kommunfullmäktiges ordförande i Bollnäs kommun.

Inför valet den 11 september 2022 står  jag på plats 3 på Socialdemokraternas riksdagslista i Gävleborg.
Det känns otroligt hedrande att kandidera till riksdagen och företräda människorna i Bollnäs och hela Gävleborg.

Jag har tidigare bland annat jobbat i matbutik, klädbutik och som lärare. Idag arbetar jag som verksamhetsutvecklare på Arbetarnas Bildningsförbund (ABF). På fritiden har jag ägnat mig mycket åt teater och musik. Numera mest som publik, där jag försöker se så många konserter och föreställningar jag hinner med. Jag spelar piano och kontrabas, samt sjunger i kören Ge-klaven. Utöver detta blir det en hel del husrenovering.

Mitt politiska engagemang började tidigt när jag som 10-åring anordnade en namninsamling mot att kommunen skulle dra in på mjölken i skolan. Namninsamlingen överlämnades till politikerna – och skolmjölken blev kvar! Där och då lärde jag mig att det går att påverka bara du tar ställning och engagerar dig.

Som fjortonåring gick jag med i SSU och sedan dess har jag varit aktiv inom politiken. Den socialdemokratiska ideologin, rättvisa och solidaritet har hela tiden varit starka drivkrafter. Jag brinner för ett mer jämlikt samhälle. För mig handlar det väldigt mycket om vår välfärd – kärnan i det svenska samhällsbygget. Den generella välfärden byggdes upp för att utjämna orättvisor och klyftor mellan människor. Idag finns stora skillnader i förutsättningar att leverera välfärd till medborgarna mellan kommuner, då arbetstillfällen i högre grad koncentreras till de större städerna, vilket vidgar klyftorna mellan människor i olika delar av vårt land. Inte sällan är behoven av välfärd större i de kommuner där skattekraften är lägre, bland annat till följd av utflyttning och en äldre befolkning. Det är inte rimligt att invånare i vissa kommuner får betala allt mer skatt och få allt mindre välfärd. Medans det motsatta gäller i andra kommuner. Detta är ett systemfel som leder till ojämlika villkor mellan kommuner och människor. 

Vi behöver en tydligare fördelningspolitik där staten tar ett större ansvar för den långsiktiga finansieringen av välfärden och i större utsträckning kompenserar för ojämlika förutsättningar i landet. Det handlar om samhällsbygge och att ingjuta framtidstro i hela landet. Så får vi ett samhälle som håller ihop och inte slits isär.

En annan fråga som driver mig är att skapa en likvärdig skola. Idag påverkar din sociala bakgrund hur bra du klarar dig i skolan. Liksom var du bor i landet – det finns en skolsegregation i Sverige. Det fria skolvalet kommer inte alla till del. Det är för stor skillnad mellan skolor och olika kommuner och det syns i skolresultaten. Samhället har släppt kontrollen över skolan. Vi har gått från ett av världens mest jämlika skolsystem till det mest marknadsstyrda skolsystemet i världen, vilket lett till vinstjakt i skolan, segregation och ojämlikhet. De pengar vi gemensamt betalar i skatt ska gå till elevernas utbildning, inte till vinstutdelning i privata fickor. Det är dags att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.

Ett annat exempel är tröskeln till att komma in på skolor med kösystem. För att komma in krävs att du har stått tillräckligt lång tid i kön. Som nyinflyttad i en kommun med många friskolor har du inte alls samma möjligheter som de som har bott där sedan länge, de som hunnit stå i kö. Här behövs ändringar i lagstiftningen för att få ett faktiskt och rättvist skolval på riktigt, där alla elever har lika möjlighet att komma in på alla skolor.

Som riksdagsledamot ser jag fram emot att få arbeta mer med de övergripande nationella politiska frågorna. Som kommunpolitiker är jag med och formar människors vardag. Som nationell politiker kan jag vara med och forma samhällets inriktning i stort. Där vill jag bidra med min erfarenhet som lokalpolitiker i en mindre kommun. Det vill jag ta med mig för att fortsätta att jobba med de frågor jag brinner för.

Urval av uppdrag:

Kommunfullmäktiges ordförande                         2018 – (pågående)

Tjänstgörande ersättare i riksdagen 2021

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden                        2015 – 2018

Ordförande för Socialdemokraterna i Bollnäs 2013 2017

Ordförande SSU Bollnäs 2007-2009

facebook Twitter Email