Vår politik

SÅ KAN VI TILLSAMMANS FÖRVERKLIGA VÅR FRAMTID i BOLLNÄS

Läs mer om våra ledande företrädare.

En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler

Vi lever i närheten av Ljusnan och Woxnans vattendrag med stora skogar och öppna landskap i mitten av Gävleborg.
Framgångsrikt arbete har lagt grunden för en välfärd av hög kvalitet och det finns goda förutsättningar för nya framtidsnäringar.
Vårt näringsliv består främst av små och medelstora företag vilket ger oss goda förutsättningar för en stabil tillväxt. Under en tioårsperiod har tusen nya företag tillkommit i Bollnäs kommun och verksamheten ung företagsamhet i länet är bäst i Sverige.
Vi har en lång tradition inom vård och omsorg, industri, handel och många företag inom tjänstesektorn. Vi har bra skolor med välutbildade lärare i alla kommundelar och bredd i gymnasieutbudet.
Bollnäs kommun är en bra kommun att leva i.
Vi vill fortsätta att stimulera en utveckling av fler företag och ett bra företagsklimat. Nya och redan etablerade företag ska uppleva Bollnäs som en bra och positiv kommun.
Arbete, utbildning och en bostad är en grundförutsättning för våra levnadsvillkor och har stor betydelse för en bra folkhälsa. Folkhälsan har sin grund i känslan av delaktighet i samhället, trygg uppväxt, möjlighet att försörja sig, god hälsa och ren miljö.
Kultur och idrott är viktiga profilområden där det finns en hög kvalitet inom flera områden.
Vi har en stark tro på människors vilja och förmåga. Alla har möjlighet att utvecklas. Vi vill fortsätta att bygga ett samhälle där var och en bidrar med sitt bästa och får stöd efter behov för att lyckas.
Vi vet att det finns en stor utvecklingskraft och goda förutsättningar för att nya kompetensområden kan skapa nya jobb.
Vi vill arbeta för att vi alla ska orka jobba heltid och utvecklas hela livet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter till sin egen försörjning. Det förutsätter ett samhälle med ökad jämställdhet såväl i hemmet som på arbetsmarknaden.
En omställning till ett mer ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle är en nödvändighet. Vi ser oss människor som en tillväxtresurs, inte en belastning, när vi utvecklar vår kommun.
Kommunen där vi vill leva för att vi trivs, arbetar och bor.

Dåtid, nutid och framtid: Det som genomförts skapar grund för det som nu görs och vad vi kan göra tillsammans i framtiden.
Vi lovar inte att allt blir enkelt och problemfritt.
Ett levande samhälle kräver ett öppet klimat och dialog om vad som ska prioriteras.
Delta Du med i denna dialog!
Vi välkomnar alla som vill bidra med sin kunskap och kompetens för att detta framtidskontrakt ska förverkligas och göra Bollnäs till en mer solidarisk, trygg och rolig kommun att leva och bo i.
Oavsett vem du är, var du kommer ifrån eller hur tjock din plånbok är så är Du välkommen att delta.

/ Socialdemokraterna i Bollnäs

facebook Twitter Email