Kulturnämnden

Örjan Larsson (S) 1:e vice Ordförande

Elsy Burman (S)

Hussein Said (S)

Personlig presentation 1:e vice Ordförande Örjan Larsson:

Det är jag som är Örjan Larsson. Under mina snart 30 år som offentligt anställd i Bollnäs kommun har jag i olika roller arbetat med ungdomar och människor. Jag har alltid varit Socialdemokrat. Jag gillar ideologin som vi står för. Jag gillar våra värderingar och jag är ett stort fan av Olof Palme. Hans arbete både i Sverige och i världen har format mig till den jag är i dag.

För mig är Bollnäs kommun en bra arbetsgivare och i min tidigare roll som facklig ordförande i Vision så ligger ett schyst arbetsliv mig varmt om hjärtat. Det är en viktig politisk fråga, det schysta arbetslivet. Att Bollnäs kommun som arbetsgivare ger sina anställda verktyg för att kunna utvecklas och må bra på jobbet med en rimlig arbetsbelastning är en friskhetsfaktor och en självklarhet.

Det finns väl inget som slår den där stunden precis innan bandet går på scen, när laget kommer in på arenan. Artisteri på olika sätt som ger energi och minnen. Vad trist livet vore utan kultur och idrott.

Bollnäs har ett rikt kultur och föreningsliv men vi ska inte nöja oss med det. Vi ska ständigt arbeta för att utveckla våra anläggningar och skapa goda möjligheter för vårt föreningsliv så att våra invånare kan ha en aktiv och stimulerande fritid. Människors möten i föreningslivet gör gott och bygger broar, det är viktigt.

Slutligen den allra viktigaste frågan som rör oss alla oavsett partitillhörighet är Tellus. För att vi i framtiden ska kunna verka i Bollnäs, Hälsingland, Sverige, Europa eller ute i världen behöver vi bli ännu mer klimatsmarta. Vi måste i alla våra dagliga tankar och handlingar bära med oss det så att vi efterlämnar vårt gemensamma jordklot på bästa sätt till våra barn och barnbarn.

Övriga uppdrag:

Ledamot i Bolläs Bostäder AB

Ersättare i Teknik- och fritidsnämnden

facebook Twitter Email