Vi ska vända på varenda sten för att knäcka kriminaliteten och bryta segregationen

Stöd i föräldraskapet är en långsiktigt insats för jämlika utfall för barn och unga. De tidiga studieåren är avgörande och Vi vill satsa på förbättrad samverkan mellan skola, elevhälsa, socialtjänst och hälso- och sjukvård genom familjecentrum och ungdomsmottagningen. Ungdomar ska ha tillgång till en aktiv och stimulerande fritid, idag är tillgången inte jämlikt fördelad. Lärarnas och skolpersonalens arbetsmiljö ska prioriteras genom att vi låter dem göra sitt jobb, och resten av samhället gör sitt.

Socioekonomisk boendesegregation och ekonomisk utsatthet för barnfamiljer ska brytas genom social och feministisk bostadspolitik baserad på boenderotation och blandade boendeformer inom våra bostadsområden. Vi vet att när vi bygger ett samhälle som är tillgängligt för alla bidrar det till att fler vill flytta hit och fler stannar kvar. Därför är boendet en av våra viktigaste välfärdsfrågor. 

Vi vill

  • utöka fritidsgårdsverksamheterna. Se och bekräfta unga ledare
  • utveckla barnhälsoteam från förskolan i samverkan med regionens hälso och sjukvård. 
  • erbjuda föräldrastöd för fler trygga föräldrar
  • blandade boendeformer i våra bostadsområden med start på Gärdet
facebook Twitter Email