Skapa nya jobb genom att driva klimatomställningen

Klimatförändringarna är vår tids absolut största samhällsutmaning. Kommunen ska vara i framkant och inspirera likväl företag som medborgare till en hållbarare livsstil. Kommunen ska stötta initiativ där människor i Bollnäs kan hyra, hyra ut låna eller byta tillgångar av varandra. Vi behöver alla ta ansvar för vår konsumtion, vårt avfall och vad som händer med det vi inte längre behöver. 

Vi vill utveckla samverkan mellan civilsamhälle, politik och näringsliv ger en grund till bra rådgivning, utbildning, lokalförsörjning och affärsmöjligheter. som blir ett stöd till befintliga företag tillsammans med våra lokala företagare. En samverkan som underlättar för fler företag att etableras sig och ger jobb och breddar antalet branscher som etableras i kommunen. 

    Vi vill

  • Kräva mer lokala och återbrukade produkter och tjänster med sociala och miljömässiga krav i kommunens upphandlingar för att främja de lokala producenterna.
  • Öka samverkan med lokala företag och grundskola för bättre matchning och ökad framtidstro hos barn och ungdomar
  • Sätta upp solceller på lämpliga hustak och ordna fler elladdstolpar i alla kommundelar för att främja turism och miljö 
  • Införa flerfackstunnor för ökad avfallssortering i hela kommunen
facebook Twitter Email