Lena Sund Berglund

Hej!

Jag heter Lena Sundh Berglund och jag är vald till ledamot i Kommunfullmäktige för mandatperioden 2022-2026

Ålder: 61 år

Sysselsättning: Habiliteringspersonal

Jag brinner för: Bostad är en social rättighet och är en viktig del av välfärdspolitiken.

Övriga uppdrag:

Ord förande Bollnäs Bostäder

Ersättare i Kommunstyrelsen

Ledamot i Bollnäs Socialdemokratiska Arbeterekommun

Vice Ordförande i Bollnäs-Rengsjö Socialdemokratiska förening

facebook Twitter Email