Hanebo-Segersta s-förening

Styrelsen: 20190224

Ordförande Fredrik Skoglund
V ordförande Marie Centerwall
Kassör Lennart Näslund
Studieorganisatör Magnus Alfredsson
Sekreterare Eva Johansson
Övriga ledamöter Dick Helgesson
Shida Kinuka
Linda Björkner
Jan-Olov Skoglund
Föreningens Valberedning:
 Styrelsen utgör valberedningen
facebook Twitter Email