Helsingevatten AB

Socialdemokraterna i Bollnäs representant i Helsingevatten AB

Christina Ungh (S)

Personlig presentation Ledamot Christian Ungh

Mitt namn är Christina Ungh, jag är 66 år och numera pensionär. Jag har 3 vuxna barn och 6 barnbarn.

Jag har tidigare jobbat på Arbetsförmedlingen i 33 år och då jobbade jag de flesta åren med flyktingar och invandrare, missbrukare och de med kriminell bakgrund. Några av arbetsuppgifterna jag hade under min tid på arbetsförmedlingen var chef, ansvarig för upphandlingar av utbildningar på Af Bollnäs, säkerhetsansvarig i Gävleborgs län, ansvarig för lokalfrågor och under något år ansvarig för miljöfrågorna i länet åt dåvarande Länsarbetsnämnden. Jag jobbade de sista 8 åren på fängelset i Gävle som arbetsförmedlare. Idag jobbar jag timmar på ett HVB-hem för pojkar 13-18 år gamla.

Jag har varit socialdemokratisk politiker sedan början på 1980- talet, både i Ovanåker och sedan 1990 i Bollnäs. Förutom mitt uppdrag som ordförande i Helsinge Vatten är jag ledamot i Socialnämnden och sedan 16 år tillbaka nämndeman i Tingsrätten.

Som politiker vill jag jobba för att ungas villkor ska förbättras inom alla områden. Att motverka att ungdomar hamnar i kriminalitet är en viktig uppgift jag som politiker vill jobba för. Ett annat viktig område för mig är arbetsvillkoren för de som arbetar med att ta hand om våra äldre, våra unga och de inom omsorgen i Bollnäs kommun. Att de har en bra arbetsmiljö och löner som motsvarar det storartade jobb de utför.

Vatten är vår viktigaste föda och utan det överlever vi inte. Därför är det viktigt att värna om våra vattentäkter och att hålla våra ledningsnät absolut på topp. Viktigt är också att våra reningsverk håller hög standard genom att ha den senaste tekniken. Inför valet är jag ledande företrädare för Helsinge Vatten och det ser jag som ett hedersamt och viktigt uppdrag även framöver.

Övriga uppdrag:

Ledamot i Socialnämnden

facebook Twitter Email