Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB (BORAB)

Mona Thoresson (S) Ordförande

Personlig presentation Ordförande Mona Thoresson:

Jag heter Mona Thoresson, är 71 år och är ordförande BORAB, Bollnäs – Ovanåkers Renhållnings AB, ledamot i Kommunfullmäktige och kandiderar till nästa mandatperiod.

Jag vill vara med att skapa förutsättningar för ett samhälle där alla är återvinnare. För att alla ska känna sig som en återvinnare ska det vara lätt att sortera rätt! 

Det är när man håller i avfallet och väljer vilket fack man ska slänga det i, det är då det ska vara lätt att sortera rätt. Därför anser jag att det måste bli fastighetsnära insamling för villor, flerbostadshus och fritidshus och verksamheter. Det finns idag system som har 9 – 10 olika fack att sortera i och som kan stå vid fastigheten.

Matavfall blir Biogas, som ska användas som ett av alternativa drivmedel i kommunerna. Det pågår en utveckling hela tiden för att minska avfallet och öka återvinningen och återbruk.

Jag tror på breda lösningar och investeringar. Morgondagens problem måste lösas med nya metoder och med större samverkan mellan fler kommuner/län. Investeringar för framtiden, tekniken utvecklas hela tiden och skapa nya förutsättningar för bolagets kunder, som då ges möjlighet att leva och verka på ett hållbart sätt i kommun.

Som ledamot i Kommunfullmäktige ska jag försöka se helheten i hela kommunkoncernen. Det är en självklarhet att hela koncernen samverkar för att uppnå de lokala / nationella miljömål.

Övriga uppdrag:

Ersättare i Kommunstyrelsen

facebook Twitter Email