Nämnder och styrelser 2023-2026

Abdullahi Cadaani, Ordförande i Kommunstyrelsen, Kommunalråd
Ann-Katrin Samuelsson, 1:e Vice Ordförande i Barn och utbildningsnämnden
Marie Centerwall, Ordförande i Kommunfullmäktige
Erika Engberg, Ordförande i Socialnämnden
Fredrik Skoglund, Ordförande i Teknik- och fritidsnämnden
Lena Sundh Berglund, Ordförande i Bollnäs Bostäder
Örjan Larsson, 1:e Vice Ordförande i Kulturnämnden
Mona Thoresson, Ordförande i Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB (BORAB)
Fredrik Palmborn Olofsson, Ordförande Miljö- och byggnämnden
Elsy Burman, 1:e Vice Ordförande i Valnämnden
Olov Nilsson Sträng, 1:e Vice Ordförande i Bollnäs Energi
Britt-Inger Dobbrown, Ordförande Bollnäs, Ovanåkers och Ljusdals
Överförmyndarnämnd
Christina Ungh, Ledamot i HälsingeVatten AB

facebook Twitter Email