Aktuellt

Insändare: Utbildning för barnens skull

Snart startar skolan igen efter sommaruppehållet. Vi socialdemokrater i Bollnäs fortsätter med politiska åtgärder för höjda kunskapsresultat i hela vår kommun.Vår utgångspunkt är att skolans drivkraft ska vara att förmedla kunskap så att varje elev utvecklas till kunniga, demokratiska och självständiga medborgare oavsett familjebakgrund och förutsättningar. Det viktigaste arbetet för höjda skolresultat görs i skolan…

Läs mer

Ministerbesök i Bollnäs!

Tisdag 9 augusti var Socialdemokraterna i Bollnäs värdar för ministerbesök! Justitieminister Morgan Johansson gjorde oss sällskap på flera besök av verksamheter, samtal och dörrknackning. Temat var trygghet och förebyggande insatser för att bryta våld och kriminalitet på Socialdemokratiskt sätt. Dagens aktiviteter och besök: Resecentrum BRÅs arbete i kommunen En Kommun fri från våld Kommunen och…

Läs mer

Insändare: Trygga barn blir trygga vuxna

Vi vill att barnen i Bollnäs ska växa upp till trygga vuxna. Då måste vi fånga upp de barn som lever i otrygghet. Att barnen fångas upp i tid och får rätt hjälp leder till att vi skapar ett tryggare samhälle för alla. Det går inte längre att vänta med att agera.Barnen är vår framtid….

Läs mer

Insändare: Ett allvarligt samtal, oss män emellan för kvinnors hälsa

Hej broder. Det är dags att se sanningen i vitögat och kollektivt sätta ner foten för mäns våld i nära relationer och i samhället i stort, oss män emellan. Självklart är det “inte alla män”. Men när majoriteten av alla våldshandlingar begås av vårt kön är det dags att börja våga prata om problemet, oss…

Läs mer

Insändare: Föreningslivet, en del av den socialdemokratiska välfärden

Läser i Ljusnan om trängsel och tidsbrist bland många av våra föreningar. Föreningar tvingas tacka nej till deltagare för att det saknas ledare.Det här är inte bra. Det är ett bekymmer som hotar både folkhälsa och demokrati, men även känslan av tillhörighet bland våra invånare.För en kommun av Bollnäs storlek med vårt rika föreningsliv tycker…

Läs mer

Insändare: Fokus på äldres omsorg i pandemins skugga

Det är för tidigt att tala om post-pandemi. Har inget förändrats av Covid?Jo, visst har mångas ögon riktats mot äldreomsorgens förutsättningar men framförallt mot äldres mående, ensamhet, trygghet och tillgängligheten i samhället. I Bollnäs kommun har äldreomsorgskontot fått flera resurstillskott sista åren, för oavsett budget ska vi inte och får inte lämna ensamma och sjuka…

Läs mer

Insändare: Bostad – en social rättighet

För oss socialdemokrater är bostad en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Vi vill att hemmet ska vara den trygga punkten i varje människas liv. En bostad med god standard är en förutsättning för långsiktigt god hälsa såväl fysiskt som psykiskt. Målsättningen är goda bostäder, ett tryggt hem åt alla – inte…

Läs mer

Inspirerande dagar i Almedalen!

Almedalen har bjudit seminarium och tal kring många spännande områden: 🌹Hur skapar vi god samhällsvård? Med fokus på de mest utsatta och tidiga insatser i förskolan. Med Mats Wiking, Riksdagsledamot, socialutskottet, Socialdemokraterna och organisationen Attention. Fokus var på barn med ADHD och autism, en särskilt utsatt grupp inom samhällsvården, då det saknas både kunskap och…

Läs mer

Gökotta 26 maj på Bolleberget

Läs mer

1a Maj,  Arbetarrörelsens dag, 2022

Läs mer
facebook Twitter Email