Aktuellt

Gökotta 21 maj

Läs mer

1:a Maj 2020

Läs mer

Årsmöte Bollnäs Arbetarekommunen

Läs mer

Nolltolerans mot våld.

Vi vill leva som trygga, delaktiga, jämlika och jämställda invånare såväl i vår vardag som i samhällslivet. Vi kräver nolltolerans mot våld i alla samhällssektorer och det gäller alla former av våld; ekonomiskt, fysiskt, sexuellt, psykiskt och digitalt. Vi utgår från vetskapen om att barns trygga uppväxtvillkor och jämställdhet hänger ihop. Kvinnors trygghet och mäns…

Läs mer

Årsmöte Bollnäs Rengsjö S-förening

Tisdag 18 februari 2020, kl. 18.30 Hembygdsgården Kämpens i Bollnäs

Alla medlemmar kallas till Årsmöte På dagordningen stårSedvanliga årsmöteshandlingar Riksdagsledamot Patrik Lundqvist gästar oss Vi bjuder på smörgåstårta och gofika. Välkomna!

Läs mer

Medlemsutbildning steg 1 & 2

Det här är till Dig som är medlem i Socialdemokraterna i Bollnäs

Medlemsutbildning steg 1 och 2 genomförs 7-8 mars 2020 på Bollnäs Folkhögskola. Ämnen är Socialdemokraternas historia och ideologi samt organisation. Bollnäs Arbetarekommun betalar avgiften och du anmäler dig senast 4 februari 2020. Maila din anmälan till eapia@hotmail.com eller skicka via sms, tack! Erika Engberg studieorganisatörSocialdemokraterna i Bollnäs073-0587571

Läs mer

18/11 Medlemsmöte och Pensionsmyndigheten informerar.

Bollnäs-Rengsjö socialdemokratiska förening inbjuder till Medlemsmöte

med bl a nomineringar till fyllnadsval kl 17.30-18.30Föreningsalliansens lokal på Fabriksgatan 10, på baksidan av Ica kvantum. Efter medlemsmötet: ca 18.30-20.00 Pensionsmyndigheten att informerar om en pension att leva på. Alla socialdemokrater är välkomna!

Läs mer

Idag 10/9 kl 18.00 Infokväll om ny studiecirkel: Klimat &miljö

Bollnäs-Rengsjö socialdemokratiska förening kommer tillsammans med ABF starta upp en studiecirkel om klimat och miljö.

Välkommen till en informationskväll, idag den 10 september kl.18.00 på Hembygdsgården Kämpens. Där kommer Gunilla Jonsson, Bollnäs kommuns miljöstrateg, prata om de glokala, globala & lokala, målen enligt agenda 2030 och vad det är vi kan göra här i kommunen för att nå upp till målen. Efter det finns det tid för diskussion. Alla är…

Läs mer

Medlemsmöte 4/9

Bollnäs-Rengsjö Socialdemokrater bjuder in till medlemsmöte. Välkommen till medlemsmöte i Föreningsalliansen lokaler, Fabriksgatan 10. Mötet börjar 18.30.

Magnus Alfredsson från Kommunal kommer och pratar med oss om det fackligt-politiska samarbetet, om vilka frågor vi behöver driva, vad vi tillsammans har åstadkommit och vad vi behöver göra framåt för att fler ska ansluta sig. För att få en bättre inblick i vad OPC (Olof Palmes Internationella Center) arbetar med för att förbättra levnadsvillkoren ute…

Läs mer

Bollnästravet 2 juni

Läs mer
facebook Twitter Email