Insändare: Bollnäs historia för framtiden

7 september 2022 

Bollnäs har byggts utav drivna och hårt arbetande människor. Allt från den första stocken som placerades på Onbacken, Bollnäs kyrkas invigning den 3 November 1468 till Georg Henric Collini och utvecklingen av stadskärnan. Det har tagit många år att komma dit vi är nu, men det är nu dags för nästa generation av pionjärer att sätta sin prägel på Bollnäs.

Vi ser behovet av att utveckla Bollnäs alla kommundelar och på så vis bekämpa ensamheten hos både äldre och yngre. Både centrum men även befintliga hus och verksamheter som idrottshallar, kulturlokaler och fritidsgårdar behöver göras mer tillgängliga för människorna. Lika som att skateparken på gärdet måste bevaras och utvecklas behöver även de äldres säkerhet och psykiska hälsa få lika mycket stöd. Vi ser ett behov av fler moderna trygghetsboenden i Bollnäs kommun och fler lägenheter som har en hyra fler människor kan betala, för både studenter och familjer.

Noggranna val av byggmaterial, energieffektiva lösningar och förebyggande av avfall gör att vi utvecklar Bollnäs Kommun klokt och hållbart generationer framåt. Våra upphandlingar ska sätta framtiden först!

Vi vill att solceller ska placeras på lämpliga hustak. Vi vill underlätta för fler laddstolpar i hela kommunen för att stärka utvecklingen och gynna turismen. I hela kommunen ska sopsortering vara enkelt och tydligt, vi fortsätter att arbeta för en fastighetsnära insamling för minst åtta fraktioner. Vi ser gärna ett samarbete med det lokala näringslivet både ur ett socialt och ekologiskt hållbart perspektiv.

Självklart låter detta stort och vi behöver er väljares mandat för att göra allt detta. Men vi tror på kommunen och att sätta människan först.

Vi Socialdemokrater vill och kommer arbeta för:

►Att bryta isolering och otrygghet genom en strategisk samhällsplanering och samarbete med kommunens bolag, föreningar och socialt arbetsintegrerande företag.

►Fler moderna trygghetsboenden i olika driftsformer Bollnäs kommun.

►Bygga 40 nya särskilda boendeplatser för äldre till 2024 och ytterligare 40 till 2027 samt bygga tolv nya LSS-platser för funktionshindrade till 2023 och därefter utifrån behov.

►Utreda om att skapa en ny stadsdel uppe vid Heden området med gröna korridorer och ur både ekologiskt och socialt perspektiv.

►Utveckla Ängslunda i Arbrå med en öppen dagverksamhet för dementa.

Vi Socialdemokrater ser en socialt jämlik och ekologiskt hållbar utveckling av hela vår kommun.

Socialdemokraterna i Bollnäs

facebook Twitter Email