Medlemsmöte

Läs mer

Årsmöte Bollnäs Rengsjö S-förening 15 februari 2021

15 februari @ 18:30 – 21:00 Teams Bollnäs-Rengsjö Socialdemokratiska förening kallar till Digitalt Årsmöte Måndag 15 februari 2021 kl. 18.30 På appen Teams i din dator, telefon eller läsplatta Tema – Vindkraft Miljö- och byggnämndens ordförande Fredrik Skoglund informerar På dagordningen Sedvanliga årsmöteshandlingar Anmälan: Mejla till carina.falk.norgren@telia.com senast 11/2 Senast mötesdagen kommer en länk via mejl till…

Läs mer

Medlemsmöte 4 november

Läs mer

Medlemsmöte

Läs mer

Medlemsmöte Bollnäs arbetarekommun 24/8

Kl 18.30 Bollnäs stadshus, Sessionssalen På agendan står budgetKaffe och smörgås serveras

Läs mer

Medlemsmöte

Styrelsen för Bollnäs Rengsjös socialdemokrater bjuder in alla medlemmar till medlemsmöte.
Läs mer

Gökotta 21 maj

Läs mer

1:a Maj 2020

Läs mer

Årsmöte Bollnäs Arbetarekommunen

Läs mer

Nolltolerans mot våld.

Vi vill leva som trygga, delaktiga, jämlika och jämställda invånare såväl i vår vardag som i samhällslivet. Vi kräver nolltolerans mot våld i alla samhällssektorer och det gäller alla former av våld; ekonomiskt, fysiskt, sexuellt, psykiskt och digitalt. Vi utgår från vetskapen om att barns trygga uppväxtvillkor och jämställdhet hänger ihop. Kvinnors trygghet och mäns…

Läs mer
facebook Twitter Email