Årsmöte Bollnäs Rengsjö S-förening

Tisdag 18 februari 2020, kl. 18.30 Hembygdsgården Kämpens i Bollnäs

Alla medlemmar kallas till Årsmöte På dagordningen stårSedvanliga årsmöteshandlingar Riksdagsledamot Patrik Lundqvist gästar oss Vi bjuder på smörgåstårta och gofika. Välkomna!

Läs mer

Medlemsutbildning steg 1 & 2

Det här är till Dig som är medlem i Socialdemokraterna i Bollnäs

Medlemsutbildning steg 1 och 2 genomförs 7-8 mars 2020 på Bollnäs Folkhögskola. Ämnen är Socialdemokraternas historia och ideologi samt organisation. Bollnäs Arbetarekommun betalar avgiften och du anmäler dig senast 4 februari 2020. Maila din anmälan till eapia@hotmail.com eller skicka via sms, tack! Erika Engberg studieorganisatörSocialdemokraterna i Bollnäs073-0587571

Läs mer

18/11 Medlemsmöte och Pensionsmyndigheten informerar.

Bollnäs-Rengsjö socialdemokratiska förening inbjuder till Medlemsmöte

med bl a nomineringar till fyllnadsval kl 17.30-18.30Föreningsalliansens lokal på Fabriksgatan 10, på baksidan av Ica kvantum. Efter medlemsmötet: ca 18.30-20.00 Pensionsmyndigheten att informerar om en pension att leva på. Alla socialdemokrater är välkomna!

Läs mer

Idag 10/9 kl 18.00 Infokväll om ny studiecirkel: Klimat &miljö

Bollnäs-Rengsjö socialdemokratiska förening kommer tillsammans med ABF starta upp en studiecirkel om klimat och miljö.

Välkommen till en informationskväll, idag den 10 september kl.18.00 på Hembygdsgården Kämpens. Där kommer Gunilla Jonsson, Bollnäs kommuns miljöstrateg, prata om de glokala, globala & lokala, målen enligt agenda 2030 och vad det är vi kan göra här i kommunen för att nå upp till målen. Efter det finns det tid för diskussion. Alla är…

Läs mer

Medlemsmöte 4/9

Bollnäs-Rengsjö Socialdemokrater bjuder in till medlemsmöte. Välkommen till medlemsmöte i Föreningsalliansen lokaler, Fabriksgatan 10. Mötet börjar 18.30.

Magnus Alfredsson från Kommunal kommer och pratar med oss om det fackligt-politiska samarbetet, om vilka frågor vi behöver driva, vad vi tillsammans har åstadkommit och vad vi behöver göra framåt för att fler ska ansluta sig. För att få en bättre inblick i vad OPC (Olof Palmes Internationella Center) arbetar med för att förbättra levnadsvillkoren ute…

Läs mer

Bollnästravet 2 juni

Läs mer

Gökotta 30 maj

Läs mer

Årsmöte Bollnäs Rengsjö

Välkommen till årsmöte i Bollnäs Rengsjö socialdemokratiska förening. Måndag 18 februari – Kl. 18.00 – Hembygdsgården Kämpens

Läs mer

Medlemsmöte och Planeringsdag!

Tid: Söndagen 20/1-2019 kl.10.00-16.00.

Du hälsas hjärtligt välkommen till Bollnäs arbetarekommuns medlemsmöte och planeringsdag. På dagordningen: Vi kommer att planera det kommande året förenginsvis först, för att sedan sy ihop det med AKs årsplan. Ombudsnomineringar till DÅK 2019, Nomineringar till distriktsstyrelsen och behandling av motioner m.m. Vi inleder dagen med att lyssna till kommunens socialchef Tina Mansson. Tid: Söndagen…

Läs mer

Processdag-nytt försök!

Söndagen den 2/12 samlas Arbetarekommunens styrelse och samtliga på Fullmäktigelistan för gemensam processdag!

Söndagen den 2/12 samlas Arbetarekommunens styrelse och samtliga på Fullmäktigelistan för gemensam processdag på Kämpens Hembygdsgård. Vi samlas kl 9.30 och börjar dagen med kaffe och smörgås. Processdagen genomförs tillsammans med Eva Jansson och Hampus Forsmark och avslutas kl 16.00.  Du som måste ta ledigt från jobbet har rätt till ersättning från Arbetarekommunen.  Kan du…

Läs mer
facebook Twitter Email