Insändare: Ett allvarligt samtal, oss män emellan för kvinnors hälsa

Hej broder. Det är dags att se sanningen i vitögat och kollektivt sätta ner foten för mäns våld i nära relationer och i samhället i stort, oss män emellan. Självklart…

Läs mer

Insändare: Föreningslivet, en del av den socialdemokratiska välfärden

Läser i Ljusnan om trängsel och tidsbrist bland många av våra föreningar. Föreningar tvingas tacka nej till deltagare för att det saknas ledare.Det här är inte bra. Det är ett…

Läs mer

Insändare: Fokus på äldres omsorg i pandemins skugga

Det är för tidigt att tala om post-pandemi. Har inget förändrats av Covid?Jo, visst har mångas ögon riktats mot äldreomsorgens förutsättningar men framförallt mot äldres mående, ensamhet, trygghet och tillgängligheten…

Läs mer

Insändare: Bostad – en social rättighet

För oss socialdemokrater är bostad en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Vi vill att hemmet ska vara den trygga punkten i varje människas liv. En bostad…

Läs mer

Inspirerande dagar i Almedalen!

Almedalen har bjudit seminarium och tal kring många spännande områden: 🌹Hur skapar vi god samhällsvård? Med fokus på de mest utsatta och tidiga insatser i förskolan. Med Mats Wiking, Riksdagsledamot,…

Läs mer

Gökotta 26 maj på Bolleberget

Läs mer

1a Maj,  Arbetarrörelsens dag, 2022

Läs mer

Gökotta på Bolleberget 26 maj

Läs mer

Årsmöte 14/2 kl 18.30 på Kämpens.

OBS! ändrad plats för Bollnäs Rengsjö S-förenings årsmöte

Läs mer

Medlemsmöte – Bollnäs Rengsjö S-förening

Läs mer
facebook Twitter Email