Inspirerande dagar i Almedalen!

Almedalen har bjudit seminarium och tal kring många spännande områden:

🌹Hur skapar vi god samhällsvård? Med fokus på de mest utsatta och tidiga insatser i förskolan. Med Mats Wiking, Riksdagsledamot, socialutskottet, Socialdemokraterna och organisationen Attention.

Fokus var på barn med ADHD och autism, en särskilt utsatt grupp inom samhällsvården, då det saknas både kunskap och resurser för hur man möter gruppen. Vad behöver bli bättre?

Det som diskuteras var att för få en fungerande samhällsvård så måste vi involvera barnen, lyssna på barnen! Ställa frågor som ”Vad tycker de unga? Vad behöver bli bättre?” Barnens perspektiv och delaktighet ska vara i fokus och resurser ska sättas in tidigt, i förskolan.

🌹Tal av vår partiordförande och statsminister Magdalena Andersson som gav kraft för fortsatt valrörelse. Följande delar gav långa och starka applåder:

”Vi ska vända på varje sten”

..”Vi är ett land där män är pappalediga och tröstar barn. Ett land där kvinnor arbetar och kan bli stadsminister.” 👏👏👏

🌹Panelsamtal med bland annat vårt regionråd i Gävleborg Jan Lahenkorva kring långa väntetider på BUP och Vilka möjligheter ger den ökade digitaliseringen för att avhjälpa detta?

Många barn och ungdomar får vänta länge på sin ADHD-utredning och i förlängningen på sin behandling. Det skapar onödigt lidande, både hos patienten och anhöriga. Vilka möjligheter ger den ökade digitaliseringen för att avhjälpa detta?

🌹Kommunstyrelsen ordförande i Lidköpings kommun Nicklas Borg höll ett seminarium som handlade bostadsområde och segregation.

– Hur kan samhället ta ansvar för de elever som av olika anledningar inte är i skolan?

– Får alla ett likvärdigt stöd att komma tillbaka till inkludering?

Det viktiga budskapet att utveckla elevhälsan i tidiga åldrar redan på förskolan stärkte oss i våra övertygelser.

🌹Panelsamtal med samtliga partier kring temat: Går det att åstadkomma trygga bostadsområden, och hur gör man i så fall?

Lena som är ordförande för Bollnäs Bostäder säger efter seminariet att ”Jag känner mig trygg som ordförande i vårt lokal bostadsbolag att vi ligger långt framme i detta tänk:

– Samverka

– Känna ansvar och delaktig i sitt bostadsområde. Att genom boinflytande känna stolthet över sitt bostadsområde.”

/ Vi Socialdemokrater från Bollnäs och Ovanåker i Almedalen 2022

Lena, Linda, Ann-Sofie och Ylva

facebook Twitter Email