Insändare: Bostad – en social rättighet

För oss socialdemokrater är bostad en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Vi vill att hemmet ska vara den trygga punkten i varje människas liv.

En bostad med god standard är en förutsättning för långsiktigt god hälsa såväl fysiskt som psykiskt. Målsättningen är goda bostäder, ett tryggt hem åt alla – inte en marknad som fungerar för några. Det behövs blandade bostadsområden som bryter den växande bostadssegregationen. I vårt Bollnäs vill vi socialdemokrater se blandade bostadsområden med hyresrätter och bostadsrätter, villor, radhus och flerfamiljshus.

Hösten 2016 infördes investeringsstödet till nya hyresbostäder och bostäder för studerande. Det har gjort att nationellt har hittills mer än 50 000 lägenheter byggts hållbart och med ca 20 procent lägre hyra än vad som annars vore fallet. Sverigedemokraternas och moderaternas avskaffande av investeringsstödet i januari i år, kommer att leda till en minskning av bostadsbyggandet. Vårt Sverige kan bättre.

En bostad likväl som ett arbete du kan leva på är en rättighet. Segregationen i samhället bekämpas mest effektivt genom ökad sysselsättning och vägen mot ett socialt sammanhållet Bollnäs kräver en social bostadspolitik som bidrar till att möta bostadssegregationen.

Därför är boendet en av våra viktigaste välfärdsfrågor.

Lena Sundh Berglund (S), Abdullahi Cadaani (S) och Fredrik Palmborn (S)

facebook Twitter Email