Kristoffer Lindbergs tal vid prisutdelningen

Tal till prisutdelning i namntävlingen – Alirskolan, Kristoffer Lindberg 2016-05-24 Hej och välkomna hit till prisutdelningen i namntävlingen och bygget av en ny 7-9 skola i Bollnäs! Jag heter Kristoffer Lindberg och är ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Det är inte så längesedan jag själv gick i skolan här, i det som då hette Gärdesskolan….

Läs mer

Partiexpeditionen i Bollnäs är nu öppen!

Från och med den 2 maj så är nu Socialdemokraternas partiexpedition på Nygatan 8 i Bollnäs återigen bemannad. Den nya kanslisten heter Anneli Hansson och vissa av er känner säkert igen henne från ABF. Partiexpeditionen har varit obemannad sedan december 2014, vilket inneburit att den varit stängd för besök, men nu blir det alltså blivit ändring…

Läs mer

Medlemsmöte den 23 maj!

Välkommen på medlemsmöte med Bollnäs arbetarekommun den 23 maj! Tid: 18:30 Alla medlemmar och sympatisörer hälsas välkomna! Vi träffas på Kulturhuset i Bollnäs (rum Ida-Kristina). Inbjuden gäst är Tommy Westersund, från samhällsbyggnadskontoret i Bollnäs kommun, han kommer att prata om kommunens miljömål och hur man jobbar för att följa dem.  Möjlighet att ställa frågor och…

Läs mer

1 maj i Bollnäs

Väkommen till familjedag på 1:a maj! Start på Byråkrattorget klockan 11:00 (utanför polishuset i Bollnäs) Alla som vill komma hälsas välkomna att fira arbetarrörelsens dag tillsammans med Socialdemokraterna, LO, SSU, ABF, Unga Örnar och S-kvinnor. Talare: Lars Stjernkvist, kommunalråd Norrköping (s) och tidigare partisekreterare Elin Pöllä, ordförande för SSU Gävleborg Barbro Andersson, ordförande för Kommunal…

Läs mer

Debattinlägg – Regeringens budget

Arbetet för trygghet och säkerhet är grundläggande i ett demokratiskt land, och därför är det bra att det i regeringens förslag till vårändringsbudget finns satsningar för att stärka detta arbete. I budgeten avsätts ekonomiska medel till satsningar för både förebyggande arbete och för hantering av uppkomna situationer, skriver Elin Lundgren, S. En viktig del är…

Läs mer

Årsmötesreferat socialdemokraterna i Bollnäs

Den 22 mars genomförde Bollnäs Arbetarekommun sitt 112:e årsmöte, på Föreningshuset Hofvet i Vallsta. Ordförande Kristoffer Lindberg hälsade ett 35-tal medelmmar välkomna. Inbjuden var regionstyrelseordföranden Eva Lindberg som valdes till mötesordförande, och som inbjuden gäst talade Eva Lindberg om förslaget till ny regionindelning i Sverige, och med målsättningen att de som vill skall inför valet 2018 kunna bilda region….

Läs mer

Landsbygdsministern på öppet möte i Bollnäs

Sven-Erik Bucht i panelsamtal om landsbyggdens utmaningar och möjligheter.   Socialdemokraterna i Bollnäs bjuder in till öppet panelsamtal kring Gävleborg län och hur vi investerar för framtiden. Samtalet leds av Åsa Lindestam, riksdagsledamot och medverkar i panelen gör: Sven-Erik Bucht, Sveriges landsbygdsminister Maria Jonsson, regionordförande LRF Ylva Olofsson och Linda Elverstig, projektledare MatVärden   Dag:…

Läs mer

Lahenkorva: Varför är ni rädda för framtiden?

Svar till Alf Molin, Bollnäspartiet, insändare i tidningen Ljusnan 2016-04-07. Allt vi gör lokalt påverkar den globala miljön. Att ställa om hela vårt energisystem är nödvändigt om vi ska kunna klara miljön. Bollnäs kommun har under många år arbetat för en sådan omställning. Från oljeeldade pannor i vart och varannat hem i Bollnäs, Kilafors och…

Läs mer

Ny ordförande för S i Gävleborg

Riksdagsledamot Åsa Lindestam från Söderhamn, tidigare distriktsordförande för s-kvinnor i Gävleborg, valdes i lördags till ny ordförande för Socialdemokraterna i Gävleborg efter Yoomi Renström, Alfta. Valet skedde vid socialdemokraterna i Gävleborgs distriktskongress i Hudiksvall den 2 april. Åsa Lindestam lyfter särskilt fram utbildning som den viktigaste frågan för Gävleborg. – Det känns jättespännande att ta över som ordförande, men jag känner också stora förväntningar från medlemmarna,…

Läs mer
facebook Twitter Email