Debattinlägg – Regeringens budget

Arbetet för trygghet och säkerhet är grundläggande i ett demokratiskt land, och därför är det bra att det i regeringens förslag till vårändringsbudget finns satsningar för att stärka detta arbete. I budgeten avsätts ekonomiska medel till satsningar för både förebyggande arbete och för hantering av uppkomna situationer, skriver Elin Lundgren, S. En viktig del är…

Läs mer

Årsmötesreferat socialdemokraterna i Bollnäs

Den 22 mars genomförde Bollnäs Arbetarekommun sitt 112:e årsmöte, på Föreningshuset Hofvet i Vallsta. Ordförande Kristoffer Lindberg hälsade ett 35-tal medelmmar välkomna. Inbjuden var regionstyrelseordföranden Eva Lindberg som valdes till mötesordförande, och som inbjuden gäst talade Eva Lindberg om förslaget till ny regionindelning i Sverige, och med målsättningen att de som vill skall inför valet 2018 kunna bilda region….

Läs mer

Landsbygdsministern på öppet möte i Bollnäs

Sven-Erik Bucht i panelsamtal om landsbyggdens utmaningar och möjligheter.   Socialdemokraterna i Bollnäs bjuder in till öppet panelsamtal kring Gävleborg län och hur vi investerar för framtiden. Samtalet leds av Åsa Lindestam, riksdagsledamot och medverkar i panelen gör: Sven-Erik Bucht, Sveriges landsbygdsminister Maria Jonsson, regionordförande LRF Ylva Olofsson och Linda Elverstig, projektledare MatVärden   Dag:…

Läs mer

Lahenkorva: Varför är ni rädda för framtiden?

Svar till Alf Molin, Bollnäspartiet, insändare i tidningen Ljusnan 2016-04-07. Allt vi gör lokalt påverkar den globala miljön. Att ställa om hela vårt energisystem är nödvändigt om vi ska kunna klara miljön. Bollnäs kommun har under många år arbetat för en sådan omställning. Från oljeeldade pannor i vart och varannat hem i Bollnäs, Kilafors och…

Läs mer

Ny ordförande för S i Gävleborg

Riksdagsledamot Åsa Lindestam från Söderhamn, tidigare distriktsordförande för s-kvinnor i Gävleborg, valdes i lördags till ny ordförande för Socialdemokraterna i Gävleborg efter Yoomi Renström, Alfta. Valet skedde vid socialdemokraterna i Gävleborgs distriktskongress i Hudiksvall den 2 april. Åsa Lindestam lyfter särskilt fram utbildning som den viktigaste frågan för Gävleborg. – Det känns jättespännande att ta över som ordförande, men jag känner också stora förväntningar från medlemmarna,…

Läs mer
facebook Twitter Email