Våra valda

Följ dessa länkar för att se våra valsedlar till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdagen i höstens val!

Valda till kommunala nämnder, styrelser och bolag fram till 2018-12-31:

Kommunstyrelsen
Marie Centerwall, ordförande
Fredrik Skoglund
Lena Sundh Berglund
Erika Engberg
Marzavan Arafat
Birgitta Andersson (ers)
Ann-Katrin Samuelsson (ers)

Barn- och utbildningsnämnden (för- och grundskola)                       Ann-Katrin Samuelsson Viceordförande
Ida Engberg-Sepänaho
Elsy Burvall

Hälsinglands utbildningsförbund (gymnasie- och vuxenutbildning)
Shida Kinuka, vice ordförande
Abbe Cadaani (ers)

Socialnämnden
Erika Engberg, ordförande
Fredrik Skoglund
Jessica Ljusner 

Teknik- och fritidsnämnden
Mats Löwenstein Ordförande
Hans-Göran Karlsson (ers)

Miljö- och byggnämnden
Fredrik Skoglund, ordförande
Marianne Wängelin (ers)

Kulturnämnden
Fredrik Nilsson Vice ordförande
VAKANT (ers)

Överförmyndarnämnden
Britt-Inger Dobbrown Ordförande
Marianne Wängelin (ers)

Valnämnden
Lennart Näslund, vice ordf.
Elsy Burman
Yohannes Michael Mehari (ers)
Eva Johansson (ers)

Bollnäs Bostäder
Ulf Nyrén, ordförande
Lena Sundh Berglund, vice ordf.
Sören Wängelin

Bollnäs Energi
Christina Ungh, ordförande
Mikael Svedberg

Helsingevatten
Sven-Inge Hallström, ordförande

Borab
Mona Thoresson, ordförande
Jan-Olov Skoglund

facebook Twitter Email