Insändare: Trygga barn blir trygga vuxna

Vi vill att barnen i Bollnäs ska växa upp till trygga vuxna. Då måste vi fånga upp de barn som lever i otrygghet. Att barnen fångas upp i tid och får rätt hjälp leder till att vi skapar ett tryggare samhälle för alla. Det går inte längre att vänta med att agera.
Barnen är vår framtid.


I dag fastnar många mellan olika instanser när de söker hjälp och därmed förlängs tiden till att rätt åtgärd sätts in. Detta innebär att vi får osäkra barn som har svårt att hitta sin plats i livet.

Vi vill fortsätta att bygga ut det samarbete som i dag har påbörjats mellan olika förvaltningar. Ju tidigare vi fångar upp de barn och unga som lever i en otrygg miljö desto tidigare kan vi hjälpa till med rätt insatser. Det kan handla om allt från föräldrautbildning i grupp till individuella lösningar. För varje enskilt barn och dess vårdnadshavare.

Vi har många barn och unga i Bollnäs som har det kämpigt, hemma men också i skolan. Här vill vi fortsätta utöka samarbetet mellan socialtjänst och förskola/skola för att kunna arbeta mer förebyggande. Varje barn ska bli sett och få det stöd hen behöver för att få en bra framtid! Därför vill vi fortsätta utveckla arbetet med barnhälsoteam redan från förskolan.


Det är också viktigt att öka medvetenheten hos oss vuxna i Bollnäs om vilka verktyg vi har att hjälpa barn som lever i en otrygg miljö. Det kan handla om att man som granne eller tränare reagerar och agerar. Vi vill fortsätta att se till att socialtjänstens olika hjälpinsatser når ut till allmänheten. Så att våra barn och unga i Bollnäs känner en ökad trygghet.


Vi i Bollnäs kan bättre. Sverige kan bättre.


Socialdemokraterna i Bollnäs:

Sandra Larsson

Ulrika Lövgren

Erika Engberg 

Ann-Katrin Samuelsson

Abdulahi Cadaani 

Marie Centerwall 

Fredrik Palmborn Olofsson

Marzavan Arafat 

Lena Sundh Berglund 

Mona Thoresson 

Jocke Warneman

Jan-Olov Skoglund

Elsy Burman 

Linda Sjöberg 

Ann-Sofie Johansson

Britt-Inger Dobbrown

Fredrik Skoglund

Julia Bolin

Christina Ungh

Kristoffer Lindberg

Birgitta Andersson

Dick Helgesson

Ingrid Skoglund

Örjan Larsson

facebook Twitter Email