Insändare: Föreningslivet, en del av den socialdemokratiska välfärden

Läser i Ljusnan om trängsel och tidsbrist bland många av våra föreningar. Föreningar tvingas tacka nej till deltagare för att det saknas ledare.
Det här är inte bra. Det är ett bekymmer som hotar både folkhälsa och demokrati, men även känslan av tillhörighet bland våra invånare.
För en kommun av Bollnäs storlek med vårt rika föreningsliv tycker vi att det är på plats att se över denna fråga ordentligt. Trångboddhet och ledarförsörjning är ingen nyhet bland de aktiva, det har påtalats vid ett flertal tillfällen.

Vilka möjligheter har vi att skapa funktionella jämlika mötesplatser som främjar rörelse och tillhörighet? Hur gör vi dessa så klimatsmarta vi kan så att de blir hållbara och moderna en lång tid framöver?
Att arbeta för en utökning av fritidsgårdsverksamheten och skapa möjligheter att få in fler unga ledare i föreningsvärlden där de blir bekräftade, är ett verktyg för att motverka utanförskap och segregation.
Det här är viktiga framtidsfrågor som vi Socialdemokrater vill få möjlighet att fortsätta arbeta med även efter valet.
Bollnäs kan bättre!


Örjan Larsson (S)
Marie Centerwall (S)
Christina Ungh (S)
Lena Sundh Berglund (S)
Elsy Burman (S)
Erika Engberg (S)
Mona Thoresson (S)
Olle Nilsson Sträng (S)
Britt-Inger Dobbrown (S)

facebook Twitter Email