Insändare: Våld i nära relationer behöver inte lämna blåmärken

22 oktober

Både män och kvinnor blir utsatta för våld i nära relationer. Men flest män utsätter sina partners för våld. Enligt Brottsförebyggande rådet så lever dessutom 150 000 barn i Sverige i familjer där den ena vårdnadshavaren misshandlar den andra. 

Förutom fysiskt våld finns även psykiskt, latenta våldet, kränkningar, hot, isolering och kontroll. Det innebär att förövaren inte behöver lämna fysiska spår efter sig utan misshandeln sätter andra spår.

Den som lever i en relation där våld upprepat utförs behöver hjälp att ta sig därifrån. Den vuxna kan oftast med hjälp ta sig ur förhållandet, men barnen har inget val. Det är en oerhört svår process där den våldsutsatta, oftast en kvinna, behöver veta att hon har stöd från samhället.

Här önskar vi S-kvinnor i Bollnäs/Ovanåker att arbetet med att upptäcka och stödja alla de som är drabbade av våld i nära relationer förbättras och förstärks. 

I Gävleborgs län är det endast två procent av alla orosanmälningar som lämnas in som kommer från förskolorna. S-kvinnor i Bollnäs-Ovanåker önskar att all skolpersonal få hjälp att bli bättre på att ta sitt ansvar och uppmärksamma de barn som verkar leva i otrygga hem. Det är skolpersonalen som möter barnen/ungdomarna dagligen som har lättast att se förändringar hos dem. Skolpersonalen ska känna sig trygga med att göra orosanmälan till socialtjänsten. Sedan är det socialtjänsten som ska utreda den orosanmälan. 

Förövaren hotar ofta med fruktansvärda konsekvenser om våldet han utsätter offren för uppmärksammas. Eftersom han då kommer att bli avslöjad. Men det han gör är brottsligt. S-kvinnor kommer fortsätta arbeta med att skapa debatt kring arbetet med att stärka insatser kring förövaren.

Det du som granne och medmänniska kan göra är att samla bevis, ringa på om du hör något som gör dig orolig, göra orosanmälan till socialtjänsten och göra polisanmälan. Hela samhället behöver bli bättre på att få de som är utsatta för våld i nära relationer att känna sig trygga att söka hjälp och vet att hen inte står ensam. Vi kommer fortsätta arbeta med dessa frågor. Tillsammans.

Ensam är inte stark. Ensam är ensam.

S-kvinnor i Bollnäs-Ovanåker

https://www.ljusnan.se/2022-10-22/vald-i-nara-relationer-behover-inte-lamna-blamarken

facebook Twitter Email