Insändare: Översyn kring kosten planeras

Med anledning av Ljusnans rapportering om de höga kostnaderna för måltider i särskilda boendeformer i Bollnäs kommun, vill vi understryka att förutsättningarna och uppdraget för kostverksamheten har diskuterats och beslutats ett antal gånger mellan åren 2008-2018. Bollnäs kommun har under denna period haft olika politiska majoriteter i fullmäktige.

Nu när vi ändrar vårt sätt att styra och leda inom kommunen, vill vi vara tydliga med att vi behöver se på kosten ur andra perspektiv än tidigare. Det innebär att en seriös översyn av kostens förutsättningar utifrån våra äldre och mest sjukas behov och ekonomiska förutsättningar behöver göras snarast.

Erika Engberg (S)

Socialnämndens ordförande

Fredrik Skoglund (S)

Teknik-,service och fritidsnämndens ordförande

facebook Twitter Email