Lahenkorva: Varför är ni rädda för framtiden?

Svar till Alf Molin, Bollnäspartiet, insändare i tidningen Ljusnan 2016-04-07.

Allt vi gör lokalt påverkar den globala miljön. Att ställa om hela vårt energisystem är nödvändigt om vi ska kunna klara miljön.

Bollnäs kommun har under många år arbetat för en sådan omställning. Från oljeeldade pannor i vart och varannat hem i Bollnäs, Kilafors och Arbrå till fjärrvärme i syfte att minska CO2-utsläppen och göra oss mindre beroende av fossila bränslen.

Därför var det självklart för mig som framtidsinriktad och miljöengagerad fullmäktigeledamot att bifalla motionen om solceller på kommunens byggnader.

Solel är en självklar och viktig del av framtidens omställda energisystem. Vattenkraften kommer under lång tid framöver att vara en nödvändig energikälla, men att som Alf Molin gör, kalla vattenkraften för miljövänlig, är direkt felaktigt.

Även vattenkraften måste miljöanpassas om den ska kunna leva upp till framtidens hårdare och nödvändiga miljökrav. Om man inte miljöanpassar vattenkraften riskerar man utrotning av många arter, exempelvis lax, ål, öring och flodpärlmussla. Samtliga arter som lever i och kring våra vattendrag får bättre förutsättningar att överleva.

Vattenkraften i såväl stora älvar som Ljusnan som i små vattendrag som Kilån måste miljöanpassas med bland annat fiskvägar och en mer skonsam reglering. Dessutom måste våra vattendrag återställas från de skador flottledsrensningen åsamkat våra åar och älvar. Om något vattenkraftverk inte klarar dagens lagkrav och därför måste avvecklas kommer den energin inte att ersättas med energi från kolkraftverk. Det är ren och skär skrämselpropaganda.

Det kommer inte att byggas kolkraft i Sverige. En miljöanpassad vattenkraftproduktion ger dessutom fler arbetstillfällen för bygden jämfört med dagens icke miljöanpassade vattenkraftproduktion.

Märkligt att Hanebo Framtid verkar vara rädd för framtiden.

Jan Lahenkorva (S)

facebook Twitter Email