Årsmötesreferat socialdemokraterna i Bollnäs

Den 22 mars genomförde Bollnäs Arbetarekommun sitt 112:e årsmöte, på Föreningshuset Hofvet i Vallsta.

Ordförande Kristoffer Lindberg hälsade ett 35-tal medelmmar välkomna.

Inbjuden var regionstyrelseordföranden Eva Lindberg som valdes till mötesordförande, och som inbjuden gäst talade Eva Lindberg om förslaget till ny regionindelning i Sverige, och med målsättningen att de som vill skall inför valet 2018 kunna bilda region.

På sikt skall även de statliga myndigheterna ha samma indelning, och för vår del blir det region Svealand.

Efter Evas redogörelse ajournerades mötet för kaffe med välsmakande smörgåstårtor.

Val förrättades och där bl.a. Anneli Hansson blev omvald som kassör på 2 år, och Erika Engberg nyvald som studieorganisatör.

Kristoffer Lindberg avtackade de avgående ledamöterna, och Lena Sundh Berglund avtackade alla som varit cirkelledare under hennes tid som studieorganisatör.

Mötesförhandlingarna avslutades som vanligt med Internationalen.

facebook Twitter Email