Insändare: Valet är ditt – vilket samhälle vill du ha?

Joakim Warnemann och Kristoffer Lindberg.

Den 11 september går vi Socialdemokrater till val med parollen ”Vårt Sverige kan bättre”. För oss handlar det om framtidstro.

Ni har säkert hört det förut – vi socialdemokrater ska vända på varje sten för att bryta segregationen och knäcka de kriminella gängen. Det är därför vi bland annat utökat polisens möjligheter till kameraövervakning och skärpt straffen för över sextio brott.

Men kameraövervakning och skärpta straff är inte hela lösningen. Vi måste också utöka resurserna till skolor och socialtjänst. Vi måste ha fler fältassistenter på kvällar och helger. Vi vill ha fler fritidsgårdar och få vårt föreningsliv att växa. Alla unga ska gå i bra skolor och se sina föräldrar gå till jobbet. Alla ska möta samma tydliga krav och möjligheter att försörja sig på eget arbete. Möjligheterna till bra utbildning, meningsfull fritid, ett första jobb och bostad måste finnas oavsett var i Sverige vi växer upp.

Nästa sak som ni säkert hört tidigare är: Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Detta hänger ihop med segregationen och ojämlikheten. Våra gemensamma skattepengar ska gå till det de är avsatta för – att göra skolan, vården och omsorgen bättre för alla. Inte till obegränsade vinster för några få.

Varför skriver vi om detta? Jo, för att vi socialdemokrater måste alltid vara garanten för en bättre framtid för alla. Det är kärnan i socialdemokratin. Vi blickar inte nostalgiskt tillbaka, vi möter inte framtiden med rädsla. Vi tror på en bättre framtid. Det betyder inte att vi inte ser allvaret i samhällsutmaningarna – men utan framtidstro kan vi inte tackla några av dessa problem.

För människor med framtidstro tar hand om varandra och sina samhällen – och ser sin egen plats i samhället. Människor utan framtidstro blir desperata. Ser om sitt eget hus och vänder sig mot varandra. Vår viktigaste politiska uppgift är att upprätthålla tron på framtiden, tron på politikens möjligheter och tron på att vårt Sverige kan bättre.

Vilka vill du ska styra Sverige och Bollnäs? De som gärna svartmålar vårt samhälle utan att komma med egna rimliga svar på hur problemen ska stävjas? Eller de som drivs av en lust och stolthet över vårt land och kommun och strävar efter att skapa förutsättningar så att alla känner att dom får möjlighet att göra det bästa av sina liv – men också ser problemen och kommer med relevanta lösningar?

Valet är ditt – den 11 september avgör vi tillsammans vilket samhälle vi vill ha.

Kristoffer Lindberg (S), riksdagskandidat från Bollnäs

Joakim Warnemann (S), kandidat till Bollnäs Kommunfullmäktige

facebook Twitter Email