Kyrkovalet – demokrati i kyrkan!

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar folkbokförda i Sverige som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras.

Socialdemokraterna i Bollnäs vill att Svenska kyrkan ska fortsätta att vara en öppen folkkyrka för alla och inte sluta sig inåt där grupp ställs mot grupp.

Oavsett vilken relation du har till Svenska kyrkan ska alla medlemmar få delta på lika villkor. Oberoende om du deltar aktivt i gudstjänstlivet varje söndag, tar del av kulturverksamheten eller delar livets stora händelser tillsammans i kyrkan är alla lika värda. Folkkyrkan ska erbjuda en varierad verksamhet där barn och unga sätts i fokus med avgiftsfri verksamhet som görs tillgänglig för alla.

En viktig punkt för oss är kampen mot diskriminering. Vi vill föra en feministisk kyrkopolitik. Även om Svenska kyrkan tagit många steg på vägen mot att bli jämställd och icke-diskriminerande finns det fortfarande utmaningar. 

Vi vill arbeta mot främlingsfientlighet. Vi vill att pastoratet verkar för att genomföra den certifieringsutbildning, ”Regnbågsnyckeln”, som Svenska kyrkan, studieförbundet Sensus och EKHO (Ekumeniska grupperna för hbtq-personer) har arbetat fram.

Grunden i Svenska kyrkans organisation är församlingarna. Det är den lokala församlingen som bjuder in till församlingens grundläggande uppgifter, att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission.

Bollnäs pastorat ska vara en god arbetsgivare som sätter medarbetarnas kompetensutveckling i fokus. Ett strategiskt arbetsmiljöarbete är av största vikt. Vi vill att våra kyrkobyggnader och kyrkogårdar ska vårdas med hänsyn tagen till klimat och miljö. Bollnäs pastorat ska senast 2030 ha uppnått klimatneutralitet.

Det sociala engagemanget är viktigt. Vi vill se ett samhälle som håller ihop och ger människor hopp och framtidstro. Vår målsättning är därför att stärka det diakonala arbetet och verka för att öka frivilligarbetet. I det sammanhanget är också viktigt att påpeka att internationell solidaritet och hjälp till de mest utsatta aldrig får åsidosättas. Vi vill därför fortsätta att avsätta 1 % av vår budget till internationellt bistånd.

Förtidsröstningen är i full gång! Följ länken för att hitta till din vallokal:

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/hitta-din-lokal#/

facebook Twitter Email