Nolltolerans mot våld.

Vi vill leva som trygga, delaktiga, jämlika och jämställda invånare
såväl i vår vardag som i samhällslivet.

Vi kräver nolltolerans mot våld i alla samhällssektorer och det gäller alla former av våld; ekonomiskt, fysiskt, sexuellt, psykiskt och digitalt.
Vi utgår från vetskapen om att barns trygga uppväxtvillkor och jämställdhet hänger ihop. Kvinnors trygghet och mäns goda engagemang leder till bättre skolresultat, bättre hälsa och en jämlik och långsiktigt anständig demokratisk samhällsutveckling.
Det räcker inte att erkänna rätten till jämställdhet i lagtexter, den måste förverkligas effektivt på alla områden, politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Här har det lokala samhället goda möjligheter till påverkan både genom en jämställdhetsintegrerad fördelning av skattemedel och en god dialog med både flickor och pojkar, kvinnor och män om vikten av jämlikhet och jämställdhet .
Vi har ett tydligt mål. Ett samhälle utan över- och underordning mellan män och kvinnor, rasism eller homo och transfobi. Ett samhälle utan fördomar och diskriminering och där jämlikhet är det starka samhällets främsta uppgift.
Medlet vi har är att reformera steg för steg med politiska reformer och människornas engagemang i genomförandet. Ditt engagemang!
Vi uppmanar alla att:
Var besvärlig. Angrip orättvisor i samhället på de sätt organisationer styrs, insatser utformas och metoder används.
Ta plats. Skaffa er kunskaper och färdigheter. Delta i det ekonomiska livet, kräv lika lön och lika möjligheter till anställning och skapa ett barnvänligt samhälle.
Höj din röst och backa inte. Hälsan för miljoner kvinnor och flickor skadas av orättvisor i fråga om makt, resurser, rättigheter, normer och värderingar.

Lova att hålla varandras händer när det blir läskigt. När någon av er blir osynliggjorda eller förlöjligade, när nån undanhålls rätt information eller när någon av er blir utsatt för dubbel-bestraffning eller påförd skuld och skamkänslor, håll varandras händer och lämna ingen ensam.

Shida Kinuka
Jan Lahenkorva
Erika Engberg
Lena Sund Berglund
Julia Bolin
Birgitta Andersson
Ann-Sofie Johansson
Marzavan Arafat
Ann-Katrin Samuelsson
Fredrik Skoglund
Abdulahi Cadaani
Kristoffer Lindberg
Marie Centerwall

Socialdemokraterna i Bollnäs & S-kvinnor i Bollnäs Ovanåker

facebook Twitter Email