Ny ordförande i kulturnämnden i Bollnäs nominerad

Fredrik Nilsson (s) ordförande i Kulturnämnden i Bollnäs kommun väljer att lämna sitt uppdrag.

  • På grund av min privata arbetssituation med nytt jobb på heltid så räcker inte tiden till för uppdraget som nämndsordförande. Tiden som ordförande för kulturnämnden har varit otroligt givande för mig på många olika sätt. Självklart känns det tråkigt att behöva lämna mitt uppdrag, men när jag nu fått ett nytt arbete i en annan kommun så har förutsättningarna för mig att leda en nämnd förändrats, kommenterar Fredrik Nilsson.

 

Fredrik Nilsson behåller sitt uppdrag som ledamot i Bollnäs kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen och fortsätter därmed som fritidspolitiker.

  • Jag har full förståelse för Fredriks situation. Att kombinera ett heltidsarbete med ett ordförandeuppdrag i en kommunal nämnd är tungt. Samtidigt så är det såklart tråkigt att han kliver av. Vi behöver fler unga människor inom politiken. Jag tycker att detta visar på problematiken att kombinera politiskt engagemang med arbete och familj, kommenterar Kristoffer Lindberg, ordförande för Bollnäs socialdemokratiska arbetarekommun.

 

Socialdemokraterna har nu på sitt medlemasmöte den 12 september nominerat Helena Englund, från Vallsta till ny ordförande för Kulturnämnden i Bollnäs kommun. Helena är idag ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

  • Det känns roligt att få detta förtroende. Kulturnämnden står inför utmaningar vad gäller den ekonomiska situationen. Jag kommer först och främst att sätta mig in i uppdraget och vilket arbete som behöver göras, kommenterar Helena Englund.

 

Kommunfullmäktige kommer att behandla denna fråga vid sitt sammanträde den 26 september.

 

Kontaktuppgifter:

Kristoffer Lindberg, ordförande Bollnäs socialdemokratiska arbetarekommun, 072-546 13 48

Fredrik Nilsson: 073-842 16 94

Helena Englund: 070-533 95 96

facebook Twitter Email