Den svenska modellen ska utvecklas

Vår Politik

Gökotta 26 maj på Bolleberget

Läs mer

1a Maj,  Arbetarrörelsens dag, 2022

Läs mer

Gökotta på Bolleberget 26 maj

Läs mer

Årsmöte 14/2 kl 18.30 på Kämpens.

OBS! ändrad plats för Bollnäs Rengsjö S-förenings årsmöte

Läs mer

Medlemsmöte – Bollnäs Rengsjö S-förening

Läs mer

Medlemsmöte

Läs mer

Kyrkovalet – demokrati i kyrkan!

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar folkbokförda i Sverige som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras. Socialdemokraterna i Bollnäs vill att Svenska kyrkan ska fortsätta att vara en öppen folkkyrka för alla och inte sluta sig inåt där…

Läs mer

Nomineringsanmodan

Läs mer

Bollnäs-Rengsjöföreningen har Medlemsmöte 23 augusti

Läs mer

Medlemsmöte

Läs mer
facebook Twitter Email