Sven-Inge Hallström

 

Jag har varit politiskt aktiv över fyra mandatperioder, denna period som ordförande i Helsinge Vatten ett mycket givande uppdrag som jag finner mycket intressant. Ser fram emot att vi vinner valet i höst så att jag får fortsätta detta uppdrag. Har även i många år suttit i tekniska nämnden tidigare. Har alltid varit socialdemokrat för jag anser att det är det enda partiet som strävar efter rättvisa och behandlar alla lika. Vi ska i framtiden agera för en förbättring inom vård, skola och omsorg.

 

facebook Twitter Email