Jan Lahenkorva

Jan Lahenkorva, regionrådskandidat

Jan Lahenkorva, från Bollnäs. Regionråd i Region Gävleborg, samt vice ordförande i den regionala Hållbarhetsnämnden. Vilka är de största utmaningarna för den nya regionen?

– Utmaningarna för Region Gävleborg är många. Att säkerställa en god sjukvård för länets invånare är sett till volym och del av budget vårt största uppdrag och en jättestor utmaning.
Uppdraget som regionråd och viceordförande i Hållbarhetsnämnden i Region Gävleborg innebär att mitt uppdrag har fokus på infrastruktur, miljö, kollektivtrafik och folkhälsa. Som regionråd jobbar jag också med regional utveckling.

Utifrån mina ansvarsområden ligger utmaningarna inom regional utveckling, att skapa förutsättningar för att hela länet ska kunna leva och utvecklas, allt från utbildning till näringslivsutveckling, en fungerande infrastruktur och kollektivtrafik för hela länet, att länet ligger i framkant när det gäller den gröna omställningen, att folkhälsofrågorna lyfts och blir en självklar del inom alla områden.

Jag ser det som mycket viktigt att jobba med länets möjligheter istället för att fastna i de problem som finns. Närheten till viktiga tillväxtområden i framförallt Mälardalen och Arlanda ger oss stora förutsättningar att kunna skapa god utveckling för vårt län samtidigt som närheten till naturen kan göra vårt län till ett attraktivt län att bo och leva i.

Janne är en passionerad flugfiskare och ägnar en stor del av min fritid till flugfiske i alla dess former, från flugbindning till laxfiske i norska laxälvar. En av de stora drömmarna är att en gång få uppleva att laxen åter kan vandra fritt i Ljusnan och Voxnan. Han har varit politiskt aktiv sedan tidigt 2000-tal.
Har suttit i kommunstyrelsen i Bollnäs 2007-2014. Andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Bollnäs kommun mellan 2003-2008 och efter det nämndens ordförande. Lämnade skolfrågorna 2014. För att jobba med den regionala utvecklingen. 

 

facebook Twitter Email