Se hit!!Extra medlemsmöte!

Nu på söndag den 28/10 håller Bollnäs Socialdemokratiska Arbetarekommun ett extrainsatt medlemsmöte. 

Tid: 16.00    Plats: Stadshuset, lokal meddelas på plats. 


facebook Twitter Email