Förslag för att minska skolsegregationen

Regeringen har tillsammans med Alliansen kommit överens om en ny lagstiftning som gör att ett visst antal nyanlända elever får gå före i kön till friskolor. Detta för att minska skolsegregationen i Sverige och öka jämlikheten mellan skolor. Idag tar 10 procent av skolorna emot hälften av alla nyanlända elever.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Kristoffer Lindberg (S), är positiv till den nya lagstiftningen.

– Det känns fantastiskt bra och viktigt för att kunna minska segregationen vi har i Sverige och ojämlikheten mellan skolorna, systemet som det ser ut nu är ohållbart om vi på sikt vill skapa ett samhälle som håller ihop. Jag är väldigt glad och lite överaskad att det är en så stor politisk enighet kring detta, men det visar hur viktig denna reform är. Min uppfattning är också att de allra flesta friskolor vill ta emot nyanlända och ta sitt samhällsansvar, säger han.

Läs artikeln på helahalsingland.se om att nyanlända får gå före i kön till fristående skolor.

facebook Twitter Email