Snoddas placering blir en påminnelse

Jan Lahenkorva om hur en omtyckt och saknad relief blir en symbol för politisk maktutövning.

facebook Twitter Email