Hållbar miljö och social sammanhållning

Framtidens Bollnäs bygger på långsiktigt hållbara grunder, socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Bollnäs kommun har förutsättningar att ställa om till ett ekologiskt hållbart samhälle som klarar klimat- och miljöomställningen samtidigt som framtidens jobb växer fram. För oss socialdemokrater är det uppenbart att det krävs politik och modiga politiker för att fatta de beslut som krävs för att klara omställningen. När alla delar i kommunen aktivt deltar ökar tryggheten i samhället.

En förutsättning för en framtid fylld av möjligheter och goda livsförhållanden är hänsyn till miljön och att kommunen präglas av ett hållbart förhållningssätt. Det innebär att kommunen ska vara närvarande i alla kommundelar med den service som behövs nära och ofta samt att vi ger förutsättningar för en cirkulär ekonomi genom att:

  • ta bort miljöfarliga ämnen
  • köpa produkter som går att återanvända
  • använda förnyelsebar energi för transporter
  • återföra biologiskt material till kompost
  • dela, låna och leasa funktioner hellre än att köpa och äga produkterTillsammans utvecklar vi en lokal livsmedelsstrategi för att skapa förändringskraftiga företag och kunskap om ett hållbart samhälle med ekologisk mångfald i mark och vatten. När vi begär att kollektivavtal finns ställer vi krav på avtalsenliga löner och sund konkurrens. Vi fördelar resurser på ett jämställt sätt och arbetar för en god samsyn med företag och föreningar i hela kommunen.
  • En förutsättning för att kunna utveckla jobb och näringsliv är att det finns goda kommunikationer till och från kommunen och tillgång till den kompetens som efterfrågas. Dubbelspår på Norra Stambanan och en säkrare utformning av Väg 83 är därför nödvändigt och då krävs ett gott samarbete med de regionala och nationella nivåerna. Vi arbetar vidare med den sammanhållna politiken för hela landet och skapar möjligheter för samarbeten.
  • Våra förskolor miljöcertifieras, och ungas och äldres mat som serveras i kommunal regi är odlad enligt ekologiska principer och är närproducerad. För att öka anställningsbarheten för våra ungdomar vill vi ekocertifiera restaurangprogrammet. Vi samverkar med vårt lokala näringsliv genom att kommunen vid upphandlingar av varor och tjänster ställer sociala krav samt krav på att produkterna ska vara producerade enligt ekologiska principer. Genom upphandlingar kan vi styra vår konsumtion mot lokalt producerade produkter.

facebook Twitter Email