Tryggt att bo och leva

Vi vet att när vi bygger ett samhälle som är tillgängligt för alla bidrar det till att fler vill flytta hit och fler stannar kvar. Därför är boendet en av våra viktigaste välfärdsfrågor. Vår sociala och feministiska bostadspolitik ger blandade boendeformer inom våra bostadsområden.

Vår valfrihet förutsätter att det finns attraktiva blandade bostadsmiljöer med olika boendeformer med stort inflytande för de boende. En bostad med god standard är en förutsättning för en långsiktigt god hälsa såväl fysiskt som psykiskt. Det innebär att vi i bostadsplaneringen beaktar kvinnor och män i skilda socioekonomiska grupper och deras olika behov av trygga bostäder och social integration i våra tätorter inom kommunen. För att stärka den långsiktiga hållbarheten och god hälsa bygger vi fler bostäder i trä och fasar ut befintliga radonhus. Vi förbereder för nästa äldre generations behov av trygga och stimulerande liv, och skapar trygghetsboenden i alla kommundelar och infrastruktur för digitala hjälpmedel.

 

facebook Twitter Email