Trygg uppväxt

Det livslånga lärandet startar vid födseln, förskolan tar vid som en viktig del och kännetecknas av trygghet, lek och en lust till det fortsatta lärandet. Alla barn har rätt till förskola och att utvecklas tillsammans med andra barn i en hälsosam miljö. Förskolan motverkar ojämlika könsroller och klassrelaterade skillnader i hälsa och kompetens senare i livet. Med ett genomtänkt genusarbete och normkritiskt arbetssätt är personalen vår största resurs. Vi vill utforma förskolans grupper utifrån barnens behov och öka personaltätheten, för att varje individ skall bli sedd och bekräftad. På så sätt får vi trygga människor.

Alla elever ska uppnå sina utbildningsmål och därför vill vi satsa på elevhälsa i förskolan och förbättrad samverkan med familjecentrum. Våra förskoleplatser följer behovet 24/7 (24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan) och placeras nära våra bostadsområden. Det betyder att vi vill öppna ”Nattis” i hela kommunen. Så att alla som kan, får jobba

facebook Twitter Email