Alla som kan ska jobba och kunna leva på sin lön

 

Jobben är vår främsta prioritering och alla som kan arbeta ska få arbeta. Bollnäs är en kommun där kommuninvånarna går till jobbet, känner sig trygga, delaktiga och tar ansvar. Socialdemokraternas viktigaste mål är full sysselsättning och arbetsformer som stödjer delaktighet och inflytande för invånarna i hela kommunen.

En modern och aktiv kommunpolitik är vårt verktyg för utveckling och jobb i hela kommunen. Åtgärder som förbättrar stöd till näringslivsutveckling, tillgång till offentlig och kommersiell service liksom investeringar i kommunikationer och infrastruktur är viktiga delar i en kraftfull kommunal tillväxtpolitik för vår kommun. Vi vill arbeta för forum för samverkan för företagare i hela kommunen.

Vi vill att hela kommunen lever. Många upplever idag hur verksamheter som varit självklara försvinner från orten. Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service är en förutsättning för hållbar kommunal tillväxt och utveckling i alla delar av kommunen. Besöksnäringen växer fram i Bollnäs Kommun och stärker småföretagandet inom service, kommunikation, hälsa och matproduktion. Det stärker lokal delaktighet, försörjning och ett aktivt omställningsarbete. Vi vill att den småskaliga gröna näringen, hästnäringarna och naturturismen växer i Bollnäs kommun.

Vi socialdemokrater utgår från alla människors behov, delaktighet och trivsel vilket innebär respekt för olikheter. Vi ser möjligheter för fler verksamheter med produktion i verkstäder, reparationer och återvinning. Nya jobb kommer även inom e-handeln och e-baserade tjänsteföretag.

Bredbandstekniken kommer att användas fullt ut och digitaliseringen av kommunala och privata verksamheter startar på allvar. En bra samverkan mellan samhälle, politik och näringsliv ger en grund till bra rådgivning, utbildning, lokalförsörjning och affärsmöjligheter. Vi vill utveckla den samverkan som blir ett stöd till befintliga företag och som underlättar för fler företag att etableras sig och ger jobb.

 

facebook Twitter Email