Kommunen som arbetsgivare

När vi Socialdemokrater styr kommunen stödjer våra arbetsformer delaktighet och inflytande för anställda i hela kommunen. Arbetslivet är jämställt med heltid som norm utan delade turer. Deltid är möjligt för att dela på föräldraledighet, studera eller kombinera med företagande. En god arbetsmiljö med en inkluderande attityd och trygga anställningsformer i kommunen är redskapen för att kunna driva förändring och utveckla servicen. Vi vill ta vara på den kompetens som finns hos personalen för att höja medborgarnyttan.

Vi vill utjämna skillnader i arbetsförhållanden och villkor på arbetsmarknaden mellan män och kvinnor när det gäller föräldraledighet, sjukskrivningar, löner och tillgång till barnomsorg och anhörigstöd. Vi arbetar för att personal har individuella arbetskläder för sitt arbete inomhus och utomhus. Som arbetsgivare erbjuder vi förebyggande rehabilitering och friskvård för att minska risken för sjukskrivning.

facebook Twitter Email