Ett livslångt lärande

Den kommunala vuxenutbildningen i samarbete med arbetslivet utökar grund- och yrkesutbildningen i kommunen. Den ger oss möjlighet att byta yrke och få tillgång till ett livslångt lärande. Svenska 2-kompetensen behöver stärkas på gymnasieutbildningarna och stegvisa yrkesutbildningar skapas. Som ett viktigt komplement till kommunal vuxenutbildning finns folkhögskolan här i Bollnäs. Kommunen samverkar med folkbildningen vars syfte är att göra det möjligt för oss att utvecklas som individer, påverka vår livssituation och skapa engagemang att delta i den demokratiska samhällsutvecklingen.

Det blir allt vanligare att eftergymnasial utbildning, exempelvis högskola eller yrkeshögskola, är en möjlighet för att få jobb. Det är aldrig för sent att börja studera igen och vuxna män och kvinnor har möjlighet att stärka sina kunskaper, utveckla kompetens och sin personliga utveckling. Vuxna kan skaffa sig högre utbildning via distansutbildning på kommunens lärcentra eller hemma vid datorn och kan på så sätt varva studier med arbete och familj.

facebook Twitter Email